# 116399
დარეგისტრირებული
 • 22 შაბა აპრილი

  ქართული ენის კამპანიის შეჯამება

 • 21 პარა აპრილი

  რამდენი ვარსკვლავია შენს ევროპულ დროშაზე?

 • 21 პარა აპრილი

  ვუნდერკინგსის ტესტების ნიმუშები

 • 19 ოთხშ აპრილი

  „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ - კინგსის სტრატეგიული პარტნიორი

 • 19 ოთხშ აპრილი

  თითოეული კინგსელი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების სამსახურში

 • 18 სამშ აპრილი

  30 აპრილი - კინგსის პირველი საერთაშორისო ოლიმპიადა

 • 10 ორშა აპრილი

  კინგსის პირველი საერთაშორისო ოლიმპიადა მათემატიკაში!

 • 8 შაბა აპრილი

  ქართული ენის ოლიმპიადის I ტურის II ნაკადი

 • 5 ოთხშ აპრილი

  ინგლისური ენის ოლიმპიადის ფინალური ტურის ჩატარების ადგილები და განრიგი

 • 22 შაბა აპრილი

  ქართული ენის კამპანიის შეჯამება

 • 21 პარა აპრილი

  რამდენი ვარსკვლავია შენს ევროპულ დროშაზე?

 • 21 პარა აპრილი

  ვუნდერკინგსის ტესტების ნიმუშები

 • 19 ოთხშ აპრილი

  „საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“ - კინგსის სტრატეგიული პარტნიორი

 • 19 ოთხშ აპრილი

  თითოეული კინგსელი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების სამსახურში

 • 18 სამშ აპრილი

  30 აპრილი - კინგსის პირველი საერთაშორისო ოლიმპიადა

 • 10 ორშა აპრილი

  კინგსის პირველი საერთაშორისო ოლიმპიადა მათემატიკაში!

 • 8 შაბა აპრილი

  ქართული ენის ოლიმპიადის I ტურის II ნაკადი

 • 5 ოთხშ აპრილი

  ინგლისური ენის ოლიმპიადის ფინალური ტურის ჩატარების ადგილები და განრიგი