2018-02-27

კინგსის ყველაზე მასშტაბური ინტელექტუალური მარათონის პირველი ნაბიჯი ონლაინ სასწავლო პლატფორმაა.

 

ონლაინ სასწავლო პლატფორმა პერსონალური განათლების მეთოდს ეფუძნება. ეს არის ონლაინ სივრცე, სადაც დიაგნოსტიკური ალგორითმის გამოყენებით ვლინდება  მოსწავლის ცოდნის  ძლიერი და სუსტი მხარეები. 

 

ონლაინ სასწავლო პლატფორმა მოსწავლეს აძლევს შესაძლებლობას განივითაროს ცოდნა, უკეთ მოემზადოს სკოლის გაკვეთილებისთვის და ოლიმპიადისთვის 3 საგანში: ინგლისურ ენა, ქართული ენა და მათემატიკა.

 

35 ლარიანი სასწავლო გრანტის გააქტიურებისა და დადასტურების შემდეგ, ონლაინ სასწავლო პლატფორმაში, 14 დღის განმავლობაში უფასოდ მოემზადები თითოეულ საგანში.  

 

მას შემდეგ, რაც სრულად დაფარავ მარათონის საფასურს, რომელიც 20 ლარს შეადგენს თითო საგნისთვის ცალ-ცალკე, ონლაინ სასწავლო პლატფორმის გამოყენებას 6 თვის განმავლობაში შეძლებ. გისურვებთ წარმატებას!