ბანაკები

კინგსს ბანაკების ორგანიზების 12-სეზონიანი გამოცდილება აქვს. კინგსის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი ბანაკები ორიენტირებულია მოსწავლის პიროვნულ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე. ბანაკი არის ადგილი, სადაც საქართველოს ყველაზე ჭკვიანი მოსწავლეები იყრიან თავს. ისინი ერთად სწავლობენ დამოუკიდებლობას, ივითარებენ სხვადასხვა ცხოვრებისეულ უნარებს, იღებენ უდიდეს გამოცდილებას და დადებით ემოციას, იძენენ ახალ მეგობრებს და ქმნიან მომენტებს, რომლებიც არასდროს დაავიწყდებათ.