კინგსი საქართველო

კინგსი განათლების სფეროში 2012 წლიდან საქმიანობს და არის საერთაშორისო ასპარეზზე გასული  ქართული საგანმანათლებლო ორგანიზაცია.

 

კინგსის მისიაა, გაზარდოს ზოგადი განათლების დონე სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლებითა და მუდმივგანახლებადი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვით მის მიერ ორგანიზებულ სასწავლო აქტივობებში.

 

2017 წლის ჩათვლით, კინგსის ძირითადი საქმიანობა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზებაა II-XII კლასებისთვის 3 საგანში: ინგლისური ენა, ქართული ენა, მათემატიკა.

 

 

საგანამანათლებლო აქტივობები იმართება:

  .  საქართველოს 40 ქალაქში;

  .  ევროპის- 4 ქვეყანაში;

 

 

პროექტში ჩართულია:

  .  64 მუნიციპალიტეტი;

  . 1500-ზე მეტი სკოლა;

  .  250 000-ზე მეტი მოსწავლე.

 

დღეს საქართველოში ყოველი მე-4 მოსწავლე კინგსელია.

 

 

 2017 წლის შემოდგომის სეზონიდან ორგანიზაცია განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა და სკოლის მოსწავლეებისთვის კინგსის სასწავლო პროგრამა შექმნა, რომელიც სამ მიმართულებას: ონლაინ სასწავლო პლატფორმას, ელექტრონულ სახელმძღვანელოებსა და საოლიმპიადე აქტივობებს მოიცავს.  

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლის ინდივიდუალურ განვითარებას, დაეხმაროს საგნობრივად სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებასა და შემდგომ მათ გაძლიერებას