კინგსი საქართველო

კინგსი განათლების სფეროში 2012 წლიდან საქმიანობს და არის საერთაშორისო ასპარეზზე გასული  ქართული საგანმანათლებლო ორგანიზაცია.

 

კინგსის მისიაა, გაზარდოს ზოგადი განათლების დონე სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლებითა და მუდმივგანახლებადი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვით მის მიერ ორგანიზებულ სასწავლო აქტივობებში.

 

2012 წლიდან, კინგსის ძირითადი საქმიანობა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზებაა II-XII კლასებისთვის 3 საგანში: ინგლისური ენა, ქართული ენა, მათემატიკა.

 

 

2018 წლის საგანამანათლებლო აქტივობები:

ოლიმპიადა ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით 37 ქალაქში და მონაწილეობა მიიღო 80 000 ზე მეტმა მოსწავლემ;

აქტივობებში ჩაერთო 1200 სკოლა;

რჩეულთა ბანაკში გაემგზავრა 1000 მდე კინგსელი.

 

 

დღეს საქართველოში ყოველი მე-4 მოსწავლე კინგსელია.