კინგსი საქართველო

კინგსი განათლების სფეროში 2012 წლიდან საქმიანობს და არის საერთაშორისო ასპარეზზე გასული  ქართული საგანმანათლებლო ორგანიზაცია.

 

კინგსის მისიაა, გაზარდოს ზოგადი განათლების დონე სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლებითა და მუდმივგანახლებადი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვით მის მიერ ორგანიზებულ სასწავლო აქტივობებში.

 

2017 წლის ჩათვლით, კინგსის ძირითადი საქმიანობა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების ორგანიზებაა II-XII კლასებისთვის 3 საგანში: ინგლისური ენა, ქართული ენა, მათემატიკა.

 

 

საგანამანათლებლო აქტივობები იმართება:

  .  საქართველოს 40 ქალაქში;

  .  ევროპის- 4 ქვეყანაში;

 

 

პროექტში ჩართულია:

  .  64 მუნიციპალიტეტი;

  . 1500-ზე მეტი სკოლა;

  .  250 000-ზე მეტი მოსწავლე.

 

დღეს საქართველოში ყოველი მე-4 მოსწავლე კინგსელია.

 

 

 2017 წლის შემოდგომის სეზონიდან ორგანიზაცია განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა და სკოლის მოსწავლეებისთვის კინგსის სასწავლო პროგრამა შექმნა, რომელიც სამ მიმართულებას: ონლაინ სასწავლო პლატფორმას, ელექტრონულ სახელმძღვანელოებსა და საოლიმპიადე აქტივობებს მოიცავს.  

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოსწავლის ინდივიდუალურ განვითარებას, დაეხმაროს საგნობრივად სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებასა და შემდგომ მათ გაძლიერებას

მნიშვნელოვანი მიღწევები

1

მსოფლიოს სანაგნმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ცვლილებებისა და ახალი ტენდენციების გათვალისწინებით, კინგსმა დაიწყო საქართველოში პერსონალური მიდგომის დანერგვა. 2017 წლის შემოდგომის სეზონიდან ორგანიზაცია მოსწავლეების სოციუმში არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას - თითოეული მათგანისთვის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შექმნას - ემსახურება.

2

ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ძირითადად აქცენტი საგნობრივ ცოდნასა და მის გაღრმავებაზე კეთდება. კინგსმა პირველმა შექმნა დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისთვის პროექტი ვუნდერკინგსი. ეს არის ოლიმპიადა, რომლის მიზანიც კრიტიკული აზროვნების გამოვლენა და ლოგიკური მსჯელობის უნარ-ჩვევების განვითარებაა. ვუნდერკინგსის ოლიმპიადა ხელს უწყობს მოზარდს, გამოიმუშავოს დასკვნების გაკეთების უნარი, რაც ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ნებისმიერი სახის ცოდნა, რომელსაც იგი სასკოლო საგნების სწავლისას იღებს.

3

2017 წლის გაზაფხულის სეზონზე კინგსმა საფუძველი ჩაუყარა კინგს კვადრატის - ოლიმპიადას ფიზიკასა და მათემატიკაში სპეციალურად იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ამ პროფილის სკოლებში სწავლობენ. ეს პროექტი აკმაყოფილებს იმ ცოდნასა და სტანდარტებს, რომელსაც ეს ფიზიკა-მათემატიკური სკოლების მოსწავლეები საჭიროებენ.

4

#1 ბარათი კინგსი თიბისისა და კინგსის ერთობლივი პროექტია, რომელმაც მოსწავლეებს ახალი შესაძლებლობებისკენ გაუხსნა გზა. კინგსისა და თიბისის პარტნიორმა ორგანიზაციებმა სპეციალურად #1 ბარათი კინგსის მფლობელი მოსწავლეებისათვის განსაკუთრებული შეთავაზებები დააწესეს. ბარათის შექმნის მიზანი კინგსელებისთვის სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნება და დამატებითი მოტივაციის შექმნაა.

5

მოსწავლეებში საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ასამაღლებლად სასკოლო ცხოვრებაში კინგსმა დანერგა ყველაზე მასშტაბური, მრავალჯერადი და რეზონანსული სოციალური აქციები, რომელიც მოსწავლეების ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი ხდება და მათ ღირსეულ მოქალაქეებად აყალიბებს:
.„საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“-თან ერთად კინგსმა 2017 წლის გაზაფხულის სეზონზე სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისადმი მიძღვნილი პროექტი განახორციელა. საგზაო წესების დაცვა, გარემოზე ზრუნვა, ტოლერანტობა - პროექტი ამ და სხვა ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაციასა და მოსწავლეთა სოციუმში დანერგვას ემსახურებოდა. 2017 წლის გაზაფხულის სეზონის ქართული ენის ოლიმპიადა გრამატიკას, კერძოდ კი, გამართული ქართულით მეტყველებას მიეძღვნა.
ყველაზე მასშტაბურმა სოციალურმა კამპანიამ - „გაიცანი ქართული“ - დაწყების დღიდან საქართველოს 200-ზე მეტი სკოლა, ათიათასობით მოსწავლე, მშობელი და მასწავლებელი გააერთიანა.
. „მდიდარი ქართული ენა“ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტია. მისი მიზანი ქართული ენის მრავალფეროვნების, მისი ღირებულებისა და მნიშვნელობის წარმოჩენა იყო. პროექტი „ვეფხისტყაოსნის“ ირგვლივ აერთიანებდა მოსწავლეებს და კიდევ ერთხელ უსვამდა ხაზზს ამ ნაწარმოების სიდიადეს.
. კინგსი გარდა საგნობრივი ცოდნის გარღმავებისა, მოსწავლეებში სამოქალაქო ღირებულებების, თანადგომის, სიკეთის, სიყვარულის, მეგობრობისა და ტოლერანტობის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. სწორედ ამ თემატიკას ეძღვნებოდა სოციალური კამპანია „ჩვენ ვაფერადებთ სამყაროს“, რომელიც ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების ირგვლივ აერთიანებდა კინგსელებს და მათში ადამიანური და სამოქალაქო ღირებულებების წახალისებას ემსახურებოდა.
. პროექტი ,,გარემო ბარიერების გარეშე“- კინგსმა პირველად საქართველოში სპეციალურად მხედველობა დაქვეითებული მოსწავლეებისთვის საოლიმპიადე ტესტები დაბეჭდა ბრაილის შრიფტით და ათასობით კინგსელის ჩართულობით კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები და ყველა ადამიანი თანასწორია.

6

2016 წლის სექტემბერში კინგსმა გაიმარჯვა "ხალხის რჩეულის" ნომინაციაში ბიზნეს დაჯილდოების 523 წამყვან კომპანიას შორის.

7

2016 წელს კინგსის საინიციატივო ჯგუფის მიერ ინიცირებული ონლაინ-საგანმანათლებლო პლატფორმის Eduroad-ის პროექტი "სტარტაპ საქართველოს" ინოვაციური პროექტების კონკურსის გამარჯვებული გახდა და სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვა.

8

2014 წელს კინგსმა ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შეარჩია საქართველოს ეროვნული ნაკრები, რომელმაც წარმატებით იასპარეზა და ქვეყანას  1 ოქროსა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოუტანა.

9

2012 წელს კინგსმა საგანმანათლებლო სივრცეში ნაშრომების ელექტრონულად გასწორებისა და შეფასების ყველაზე გამჭვირვალე სისტემა დანერგა.

კინგსელობა გახდა სტატუსი, რომელიც სკოლის სოციუმში ინტელექტთან, მაღალ სოციალურ პასუხიმგებლობასთან და წარმატებასთან ასოცირდება.

ჩვენ კინგსელები ვართ და ჩვენ წარმატება გვაერთიანებს!