ოლიმპო

ეს არის ადგილი, სადაც მოსწავლე, მისი მოპოვებული ქულებით საქართველოს ყველაზე წარმატებული მოსწავლეების ელექტრონულ დაფაზე კუთვნილ ადგილს იკავებს.