სასწავლო პაკეტები

კინგსის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა სამი ტიპის პაკეტი სპეციალური საფასო პირობების გათვალისწინებით. თითოეული პაკეტი მორგებულია კინგსელების მოთხოვნებსა და საჭირობებს.

 

 

 

ერთწლიანი სასწავლო პაკეტი - 120 ლარი.  

 

 

ერთწლიანი სასწავლო პროგრამის შესაძენად კინგსმა 20 000 მოსწავლისთვის  48 ლარიანი თანადაფინანსება გამოყო. 

პირველ ეტაპზე თანადაფინანსების ვაუჩერი გადაეცა  12 000 წარმატებულ და აქტიურ კინგსელს.

დარჩენილი ვაუჩერები პირველ 8000 დარეგისტრირებულ კინგსელზე გადანაწილდება, რომლის მიღების შემთხვევაში ერთწლიან პროგრამაში ჩართვის მსურველები 120 ლარის ნაცვლად 72 ლარს გადაიხდიან.

.

 

 

პაკეტი მოიცავს:

.        1 წლის განმავლობაში პერსონალურ ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმას სამივე საგანში: ქართულ ენაში, ინგლისურ ენასა და მათემატიკაში.

.        1 წლის განმავლობაში 12 საოლიმპიადე აქტივობას ქართულ ენაში, ინგლისურ ენასა და მათემატიკაში.

.        ელექტრონულ სახელმძღვანელოებს სამივე საგანში: ქართულ ენაში, ინგლისურ ენასა და მათემატიკაში.

 

 


ნახევარწლიანი სასწავლო პროგრამა - 70 ლარი

 

პაკეტი მოიცავს:

.         6 თვის განმავლობაში  პერსონალურ ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმას სამ საგანში: ქართულ ენაში, ინგლისურ ენასა და მათემატიკაში.

.          6 თვის განმავლობაში 6 საოლიმპიადე აქტივობას: ქართულ ენაში, ინგლისურ ენასა და მათემატიკაში.

.          ელექტრონულ სახელმძღვანელოებს სამივე საგანში.

 

 

 

 

ერთწლიანი პროგრამა მინი - 55 ლარი

 

პაკეტი მოიცავს:

.          1 წლის განმავლობაში პერსონალურ ონლაინ საგანმანათლებლო პლატფორმას მხოლოდ 1 საგანში: ქართული ენა ან ინგლისური ენა ან მათემატიკა.

.         1 წლის განმავლობაში 4 საოლიმპიადე აქტივობას სასურველ 1 საგანში;

.          ელექტრონულ სახელმძღვანელოს სასურველ 1 საგანში.

 

 

გადახდის საშუალებები