პაკეტები

უსასრულო
ერთწლიანი სასწავლო პროგრამა
  • ონლაინ პლატფორმა - 1 წელი
  • ოლიმპიადა - 1 წელი
  • ელ-წიგნები - 3 საგანი
კინგსელის ფასი
120
სამივე საგანი
ნახევარწლიანი სასწავლო პროგრამა
  • ონლაინ პლატფორმა - 6 თვე
  • ოლიმპიადა - 6 თვე
  • ელ-წიგნები - 3 საგანი
კინგსელის ფასი
70
ერთ საგანში
ერთწლიანი სასწავლო პროგრამა
  • ონლაინ პლატფორმა - 1 საგანი
  • ოლიმპიადა - 1 საგანი
  • ელ-წიგნები - 1 საგანი
კინგსელის ფასი
55