ქართული ენა 

I  ტური  -  2016  წლის შემოდგომის სეზონზე  გამოყენებული ტესტები

 

მე-3 კლასი

მე-4 კლასი

მე-5 კლასი

მე-6 კლასი

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი

მე-9 კლასი

მე-10 კლასი

მე-11 კლასი

მე-12 კლასი

 

 

ინგლისური ენა

2017 წლის გაზაფხულის სეზონის I ტურის  ტესტების მიმოხილვა

ტესტების მიმოხილვა

2017 წლის გაზაფხულის სეზონის II ტურის  ტესტების მიმოხილვა

ტესტების მიმოხილვა 

 

 

მათემატიკა

 მოსამზადებელი მასალა გამოქვეყნდება ოლიმპიადის ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე.

 

ვუნდერკინგსი