ინგლისური ენა

ქართული ენა

მოსამზადებელი მასალა გამოქვეყნდება ოლიმპიადის ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე.

მათემატიკა

 მოსამზადებელი მასალა გამოქვეყნდება ოლიმპიადის ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე.

ვუნდერკინგსი