ვუნდერკინგსი

 

ქართული ენა 

2017 წლის გაზაფხულის სეზონის I ტურის  ტესტების მიმოხილვა

 

ტესტების მიმოხილვა

 

ინგლისური ენა

2017 წლის გაზაფხულის სეზონის I ტურის  ტესტების მიმოხილვა

ტესტების მიმოხილვა

2017 წლის გაზაფხულის სეზონის II ტურის  ტესტების მიმოხილვა

ტესტების მიმოხილვა 

 

 

მათემატიკა

 მოსამზადებელი მასალა გამოქვეყნდება ოლიმპიადის ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე.