ვუნდერკინგსი

დასკვნითი ტურის ტესტის ნიმუშები

დასკვნითი ტურის ტესტის მიმოხილვა

 

მიმოხილვა

 

მათემატიკის ოლიმპიადა

I ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

 

მათემატიკის I ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

II ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

მათემატიკის II ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

2016 წლის გაზაფხულის სეზონზე გამოყენებული ტესტები

 

 

ქართული ენის ოლიმპიადა

I ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

ქართული ენის I ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

2016 წლის გაზაფხულის სეზონზე გამოყენებული ტესტები

II ტურის ტესტების მიმოხილვა

ქართული ენის II ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

 

ინგლისური ენის ოლიმპიადა

I ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

მე-3 კლასი

მე-4 კლასი

მე-5 კლასი

მე-6 კლასი

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი

მე-9 კლასი

მე-10 კლასი

მე-11 კლასი

მე-12 კლასი

 

II ტურის ტესტების მიმოხილვა

 

მე-3 კლასი

 

მე-4 კლასი

 

მე-5 კლასი

 

 

მე-6 კლასი

 

მე-7 კლასი

 

მე-8 კლასი

 

მე-9 კლასი

 

მე-10 კლასი

 

მე-11 კლასი

 

მე-12 კლასი

 

2016 წლის გაზაფხულის სეზონზე გამოყენებული ტესტები