2017 წლის გაზაფხულის სეზონის ოლიმპიადების ჩატარების თარიღები:

 

ქართული ენა:                         

I ტური - 2 აპრილი

                             10:00- II  და  IX

                             12:00- IV, VII  და  XI

                             14:00- III, VIII და   XII

                             16:00- V, VI, და  X

 

II ტური - 7 მაისი

III ტური - 14 მაისი

 

ინგლისური ენა:

 

III ტური - 8 აპრილი

 

მათემატიკა:

 

I ტური - 30 აპრილი

II ტური - 21 მაისი

III ტური - 28 მაისი

 

 

ვუნდერკინგსი

 

მეორე დასკვნითი ეტაპი - 4 ივნისი