2017-09-18

მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტია, მისი მიზანი ქართული ენის მრავალფეროვნების, მისი ღირებულებისა და მნიშვნელობის წარმოჩენაა. პროექტი „ვეფხისტყაოსნის“ ირგვლივ აერთიანებდა მოსწავლეებს და კიდევ ერთხელ უსვამდა ხაზზს ამ ნაწარმოების სიდიადეს. 

პროექტში 33 ქალაქში მცხოვრები 62 000 კინგსელი ჩაერთო.