ტესტირების საუკეთესო სტრუქტურა

'კინგსი' მაქსიმალურადაა ორიენტირებული ჩვენი ოლიმპიადების მონაწილეების განვითარებისკენ! 

ცნობილი ფაქტია, რომ ჩვენ ტესტირების საუკეთესო სტრუქტურას გთავაზობთ საქართველოსა და მთლიან რეგიონში! 

დეტალურად:

📣 თითოეული საგნის ტესტი დაყოფილია კატეგორიებად, რაც სიღრმისეულად აფასებს მონაწილის ცოდნას;

📣 გაცემული პასუხების შესაბამისად, მონაწილე მიიღებს დამატებით სავარჯიშოებს იმ კატეგორიებიდან, რომლებშიც მას სჭირდება მეტი მომზადება;

📣 პირველივე ტურის შემდეგ, ყველა მონაწილეს მიეცემა ონლაინ ახსნა-განმარტებები, ამოცანების ამოხსნის პრინციპის უკეთესად გასაგებად;

📣 ინდივიდუალური ტესტების მიღებითა და პედაგოგების დახმარებით, თავიანთი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაანალიზების შედეგად, მოსწავლეები უკეთ მოემზადებიან ფინალისთვის;

📣 ფინალის შემდეგ მოსწავლეებს გადაეცემათ ყველა დავალების ამოხსნა, რათა გაიღრმავონ ცოდნა იმ კომპონენტში, სადაც ამის საჭიროება ექნებათ.


შემოუერთდით სუპერ თაობას: რეგისტრაცია


მოსამზადებელი ტესტები იხილეთ პირად პროფილში.