ოლიმპიადა

თუ ხარ მე-2 დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლე შემოუერთდი წლის ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებას - კინგსის ოლიმპიადებს!