სიახლე! ლიდერობისა და პიროვნული განვითარების კურსი

კინგსის აკადემიაში სიახლეა!

აკადემიის ფიზიკურ სივრცეში, ინგლისური ენისა და მათემატიკის გარდა, IV-IX კლასისოსწავლეებისათვის ემატება მშობელთა შორის ყველაზე მოთხოვნადი სასწავლო კურსი:  “ლიდერობა და პიროვნული განვითარება”.      


კურსის მიზანია:  მოსწავლემ უკეთ გაიცნოს საკუთარი თავი, ისწავლოს გუნდთან ერთად საერთო მიზნის ირგვლივ მუშაობა და გამოავლინოს ამ პროცესში ლიდერული უნარ-ჩვევები.                                      

კურსზე რეგისტრაციისათვის მიჰყევით ბმულს: ბმული

კურსის გავლის შედეგად მოსწავლე:

 • გამოიმუშავებს ლიდერულ უნარ-ჩვევებს;

 • განივითარებს მოსმენის უნარს;

 • ისწავლის გუნდში წარმოშობილი კონფლიქტების მოგვარების გზებს;

 • გამოიმუშავებს კრეატიული აზროვნების უნარს;

 • განივითარებს მიღებული დავალებისა და ინფორმაციის ანალიზის უნარს; 


მუშაობის ფორმატი

 • ინტერაქციული გაკვეთილი

 • ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობა;

 • დისკუსია;

 • პრაქტიკული სამუშაო;

 • პრეზენტაციები;

კურსზე რეგისტრაციისათვის მიჰყევით ბმულს: ბმული

სასწავლო კურსის კომპონენტები და თემები:

 1. Რა არის ემოციური ინტელექტი?

 2. ლიდერობა და გუნდის მართვა;

 3. გუნდში როლების სწორი განაწილება;

 4. Მოლაპარაკებები; 

 5. სტრატეგიული აზროვნება და გადაწყვეტილების მიღება; 

 6. იდეების გენერირების პროცესი;

 7. კონფლიქტების მოგვარების გზები;

 8. აზრის სწორად ჩამოყალიბების და ანალიზის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

 9. დროის სწორად მართვა

 10. Პრეზენტაცის წარგენის უნარ-ჩვევები; 

 11. კომპლექსების დაძლევის გზები;

 12. თვითშეფასება( მე- კონცეფცია);

  კურსზე რეგისტრაციისათვის მიჰყევით ბმულს: ბმული

კურსის ხანგრძლივობა - 3 თვე.  კვირაში ერთხელ 2 საათი.

კურსის საფასური: 200 ლარი თვეში, წინასწარ ჯავშნის შემთხვევაში 145 ლარი.

დაჯავშნე კურსი წინასწარ: ბმული