ქართული ენის ოლიმპიადის მოსამზადებელი ტესტები

ქართული ენის ოლიმპიადის I ტური 14 აპრილს ჩატარედება!

I ტურში მონაწილეობა უფასოა! - რეგისტრაცია

 
ივარჯიშეთ ტესტებით და შეხვდით ოლიმპიადის I ტურს მომზადებული.

მოსამზადებელი ტესტები:  

I ნაწილი:                                       II ნაწილი:       

მე-2 კლასი                                     მე-2 კლასი                                                                            
მე-3 კლასი                                     მე-3 კლასი                             
მე-4 კლასი                                     მე-4 კლასი                  
მე-5 კლასი                                     მე-5 კლასი                
მე-6 კლასი                                     მე-6 კლასი              
მე-7 კლასი                                     მე-7 კლასი                  
მე-8 კლასი                                     მე-8 კლასი                  
მე-9 კლასი                                     მე-9 კლასი                 
მე-10 კლასი                                   მე-10 კლასი 
მე-11-12 კლასი                              მე-11-12 კლასი