კინგსის აკადემია

 • კინგსის აკადემიაში მიღება დაიწყო

  გვსურს გაცნობოთ, რომ 2021 წლის გაზაფხულის სემესტრში თოთოეულ კინგსელს „კინგსის აკადემია“ ციფრული მარკეტინგის კურსზე სწავლის საფასურს 90 ლარით, ხოლო სხვა კურსებზე 120 ლარით დაუფინანსებს!

  დაფინანსების მოსაპოვებლად შეავსე ანკეტა და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება.

  აკადემიის შესახებ

  კინგსის აკადემია აკავშირებს საკუთარ საგანზე შეყვარებულ სპეციალისტებსა და საქართველოს ნებისმიერი კუთხის მოტივირებულ მოსწავლეებს ერთმანეთთან. 

  აკადემიის მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო და იქნება სწავლის პროცესი გახადოს მეტად სახალისო და ინტერაქტიული, აჩვენოს მოსწავლეს რომ სწავლა-განათლების მიღების პროცესი პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესია და არა საქმიანობა, რომლის კეთებაც ვალდებულებაა.

  ჩვენ გადავწყვიტეთ, დაგვენერგა სწავლების ინოვაციური, თანამედროვე მიდგომები და მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების გამოყენებით სკოლის მოსწავლეებისათვის  ხელი შეგვეწყო ისეთი განათლების მიღებაში, რომელიც ყოველდღიურობაში, სასწავლო დაწესებულებების მიღმა, გამოყენებადია.

  კინგსის აკადემიის  თითოეული მიმართულების პედაგოგი საკუთარ განხრაში წამყვანი სპეციალისტია და ჩვენი წარსული გამოცდილებით, უმოკლეს დროში, უმაღლეს შედეგებს აღწევს მოსწავლეებთან, რითაც ძალიან ვამაყობთ.

  ეპიდ. სიტუაციიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე აკადემიში სწავლა ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს.

  აკადემიაში მიღება: 

  კინგსის აკადემიაში ყოველ კინგსელს თვიური 30 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი გადაეცემა.

  ამჟამად აკადემიაში სკოლის მოსწავლეების მიღება მიმდინარეობს რამდენიმე მიმართულებით:

  მათემატიკური ლოგიკა - II კლასი 

  ინგლისური ენა -  II კლასი 

  ინგლისური ენა  IV კლასი

  მათემატიკური ლოგიკა IV კლასი 

  ალგორითმული აზროვნება - IV-V კლასი 

  ინგლისური ენა - V კლასი 

  მათემატიკური ლოგიკა- V-VI კლასი

  ინგლისური ენა - VI კლასი 

  ციფრული მარკეტინგი - VIII-XI კლასი

  რეგისტრაციისთვის და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: 577044908 ან 

  მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 

  საგნების მოკლე აღწერა და კურსის მიზანი: 

  ალგორითმული აზროვნება

  რა არის ალგორითმი? ესაა ნაბიჯების ერთობლიობა, რაც გვჭირდება რაღაც ამოცანის შესასრულებლად, მარტივი ინსტრუქცია, რომელსაც თუ სწორად მივყვებით გაგვიმარტივებს ამოცანის შესრულებას.

  მაგალითად, თუ ჩვენი ამოცანაა გავემზადოთ სკოლისათვის და ვიცვამთ, ჯერ ვიცვამთ შარვალსა და წინდებს, ხოლო შემდეგ ფეხსაცმელს.
   ნახე სასწავლო პროცესი ჩვენთან.

  კურსის მიზანია  IV-V კლასის მოსწავლეებში:

  მათემატიკურ-ლოგიკური აზროვნების განვითარება;

  ალგორითმულ-კვლევითი აზროვნებისადმი ინტერესის გაღვივება და მისი ჩამოყალიბება-განვითარება, რომელიც ეფუძნება კომპიუტერზე ალგორითმულ აზროვნებაზე დაფუძნებული ამოცანების ამოხსნას, რაც მომავალში დაპროგრამების და ალგორითმების წარმატებით და ღრმად შესწავლის წინაპირობას წარმოადგენს;

  აბსტრაქციის უნარის განვითარება;

  დაპროგრამებისა და ალგორითმიზაციის მეთოდების შესწავლისათვის საფუძვლის მომზადება, რომელიც შემდგომში (სწავლების შემდეგ ეტაპებზე) ითვალისწინებს:

  დაპროგრამების ენების და სხვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების ღრმად დაუფლებას;

  საოლიმპიადო ჯგუფებში მუშაობას და ეროვნულ თუ სხვა საერთაშორისო ოლიპიადებში მონაწილეობას;

  ციფრული მარკეტინგი

  რა არის ციფრული მარკეტინგი? ციფრული მარკეტინგი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროფესია დღევანდელობაში, ის მოიცავს ისეთ  საქმიანობას, რომლის მიზანია ინტერნეტის მეშვეობთ მომხმარებლების მოზიდვა, მოხიბვლა, მათი კლიენტებად ქცევა.

  კურსის გავლის შედეგად მოსწავლეებს ეცოდინებათ:

  პოპულარული სოციალური მედია არხების შექმნა და მართვა;

  წერა სოციალური მედიისთვის, სხვადასხვა სოციალური არხის საშუალებით;

  ინფორმაციის ეფექტური გავრცელება;

  კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები და მისი გამოყენების ეფექტური გზები;

  ვიზუალური მასალის შექმნა სოციალური მედია არხებისთვის,სხვადა სხვა ხელსაწყოებით;

  რეკლამა სოციალურ ქსელებში;

  გუგლის სერვისებთან მუშაობა;

  Google Ads მუშაობის პრინციპები;

  კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება;

  კამპანიის ანალიზი და მიზნების თანმიმდევრული გაწერა.
  ნახე სასწავლო პროცესი ჩვენთნ

  მათემატიკური ლოგიკა

  მათემატიკური აზროვნება უკვე საუკუნეებია უდიდეს როლს თამაშობს კაცობრიობის პროგრესში.

  კურსის ძირითადი მიზნებია:

  მოსწავლეების აზროვნების უნარის განვითარება;

  დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის, შეხედულებათა დასაბუთების  მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება;

  მათემატიკის, როგორც სამყაროს აღწერისა და მეცნიერების უნივერსალური ენის ათვისება;

  მათემატიკის,როგორც ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილის

  გაცნობიერება;

  სწავლისშემდგომი ეტაპისათვის მომზადება.

  ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო ცოდნისგადაცემა და ამ

  ცოდნის გამოყენების უნარის განვითარება.

  ინგლისური ენა

  ენა, რომელიც გაახლოვებს მსოფლიოსთან და გიხსნის უსაზღვრო შესაძლებლობებს.

  კინგსის აკადემიის  მუშაობის პრიორიტეტული მიზნებია: მოსწავლეს განუვითარდეს შემდეგი უნარები:

  პროდუქტიული უნარები (მოსმენა და ლაპარაკი)

  რეცეპტიული უნარები (წერა და კითხვა)

  ინტერკულტურა (სამიზნე ენის კულტურის თავისებურებების აღქმა-გააზრება)

  სწავლის სწავლა (სასწავლო საქმიანობის დამოუკიდებლად მართვა)

  ნახე სასწავლო პროცესი ჩვენთან

  მოსწავლეები ეცნობიამ უცხო ქვეყნის კულტურას, ტრადიციებს, ავლებენ პარალელებს თავის ქვეყანასა და ინგლისურ ენაზე მოლაპარაკე და სხვა ქვეყნებს შორის. ქვეყნებს შორის. აცნობიერებენ ინგლისური ენის შესწავლის აუცილებლობას, ინგლისურ ენას იყენებენ თავისი ქვეყნის სასარგებლოდ, მაგ. გააცნონ სხვა ქვეყნებს საქართველოს ისტორია, მოვლენები, კულტურა, შეიძინონ მეგობრები.

  რეგისტრაციისთვის და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: 577044908 ან 

  მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 

  სწავლის საფასურის გადახდა წარმოებს, ანგარიშის ნომერზე: GE71BG0000000160886739