კინგსის აკადემია


2018 წელს, კინგსი საქართველოს ბაზაზე, შეიქმნა სასწავლო აკადემია, რომლის მიზანია, დანერგოს სწავლების ინოვაციური მეთოდები. თანამედროვე მიდგომებისა და მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების გამოყენებით, სკოლის მოსწავლეებს ხელი შეუწყოს საუკეთესო განათლების მიღებაში.
აკადემია აერთიანებს თითოეული მიმართულების წამყვან სპეციალისტებს, რომლებიც უმოკლეს დროში, უმაღლეს შედეგებს აღწევენ მოსწავლეებთან.
 
 ცხადდება მიღება საზაფხულო სკოლაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, III, IV, V კლასის მოსწავლეებისთვის!

  • გაკვეთილები ჩატარდება ორი მიმართულებით, მათემატიკურ ლოგიკასა და ინგლისურ ენაში, კვირაში 2-ჯერ, თითო გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1 საათი; 
✔სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში, პლატფორმა webinars.ge- ს დახმარებით;
პროგრამის ხანგრძლივობა: 1 თვე, სწავლა დაიწყება 15 ივნისს;
✔1 საგნის ღირებულება 70 ლარი. 30 მაისამდე დარეგისტრირებული მოსწავლეებისთვის,ფასდაკლებით, 60 ლარი;
✔სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

რეგისტრაციისთვის და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: 577044908 ან 👇 

                              მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 
 
  •    
  •     მათემატიკური ლოგიკის კურსის ძირითადი მიზანია, მოსწავლეებში ანალიტიკური, ლოგიკური, სისტემური და კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავება. ასევე შეხედულებათა დასაბუთების, მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება.უახლესი მეთოდოლოგიით მათემატიკის შესწავლა მოსწავლეს ეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრაში.
 
  •     ინგლისური ენის კურსი აგებულია უნიკალური სასწავლო მეთოდების გამოყენებით, რაც მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს გაიუმჯობესონ ინგლისურის ცოდნა - დახვეწონ გრამატიკა და გაიმდიდრონ ლექსიკა, განივითარონ მეტყველების, მოსმენის, კითხვის და წერის უნარები. სწავლის პროცესი სასიამოვნო და საინტერესო ხდება სხვადასხვა ენობრივი თამაშებით, ასევე მრავალფეროვანი დამატებითი მასალის გამოყენებით. ბავშვები ვიდეო და აუდიო მოწყობილობების დახმარებით ეჩვევიან შესაბამისი ინტონაციით გამართულ მეტყველებას, რაც საბოლოო ჯამში მათი სამომავლო კონკურენტული უპირატესობის მიღწევის გარანტიაა.

მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 
კინგსის აკადემიის პარტნიორია, იუჯი სკოლა  
საზაფხულო სკოლის პარტნიორია, პლატფორმა - webinars.ge