კინგსის აკადემია

 • კინგსის აკადემიაში მიღება დაიწყო

  გვსურს გაცნობოთ, რომ 2021 წლის შემოდგომის სემესტრში თოთოეულ კინგსელს „კინგსის აკადემია“ ციფრული მარკეტინგის კურსზე სწავლის საფასურს ჯამურად 90 ლარით, ხოლო სხვა კურსებზე 240 ლარით დაუფინანსებს!

  დაფინანსების მოსაპოვებლად შეავსე ანკეტა და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება.

  სასწავლო პროგრამების ჩამოსატვირთად დააწკაპუნეთ ბმულებს:
  მათემატიკური ლოგიკა II
  მათემატიკური ლოგიკა III
  მათემატიკური ლოგიკა IV
  მათემატიკური ლოგიკა V
  მათემატიკური ლოგიკა VI
  ინგლისური ენა II
  ინგლისური ენა III
  ინგლისური ენა IV
  ინგლისური ენა V
  ინგლისური ენა VI
  ციფრული მარკეტინგი

  თამაშების პროგრამირება

  აკადემიის შესახებ

  კინგსის აკადემია აკავშირებს საკუთარ საგანზე შეყვარებულ სპეციალისტებსა და საქართველოს ნებისმიერი კუთხის მოტივირებულ მოსწავლეებს ერთმანეთთან. 

  აკადემიის მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო და იქნება სწავლის პროცესი გახადოს მეტად სახალისო და ინტერაქტიული, აჩვენოს მოსწავლეს რომ სწავლა-განათლების მიღების პროცესი პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესია და არა საქმიანობა, რომლის კეთებაც ვალდებულებაა.

  ჩვენ გადავწყვიტეთ, დაგვენერგა სწავლების ინოვაციური, თანამედროვე მიდგომები და მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების გამოყენებით სკოლის მოსწავლეებისათვის  ხელი შეგვეწყო ისეთი განათლების მიღებაში, რომელიც ყოველდღიურობაში, სასწავლო დაწესებულებების მიღმა, გამოყენებადია.

  კინგსის აკადემიის  თითოეული მიმართულების პედაგოგი საკუთარ განხრაში წამყვანი სპეციალისტია და ჩვენი წარსული გამოცდილებით, უმოკლეს დროში, უმაღლეს შედეგებს აღწევს მოსწავლეებთან, რითაც ძალიან ვამაყობთ.

  ეპიდ. სიტუაციიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე აკადემიში სწავლა ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს.

  აკადემიაში მიღება: 

  კინგსის აკადემიაში ყოველ კინგსელს ყოველთვიური 30 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი გადაეცემა.

  ამჟამად აკადემიაში სკოლის მოსწავლეების მიღება მიმდინარეობს რამდენიმე მიმართულებით:

  მათემატიკური ლოგიკა - II-VI კლასი 

  ინგლისური ენა -  II-VI კლასი 

  თამაშების პროგრამირება - V-XII კლასი 

  ციფრული მარკეტინგი - VIII-XII კლასი

  რეგისტრაციისთვის და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: 577044908 ან 

  მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 

  საგნების მოკლე აღწერა და კურსის მიზანი: 


  ციფრული მარკეტინგი

  რა არის ციფრული მარკეტინგი? ციფრული მარკეტინგი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროფესია დღევანდელობაში, ის მოიცავს ისეთ  საქმიანობას, რომლის მიზანია ინტერნეტის მეშვეობთ მომხმარებლების მოზიდვა, მოხიბვლა, მათი კლიენტებად ქცევა.

  კურსის გავლის შედეგად მოსწავლეებს ეცოდინებათ:

  პოპულარული სოციალური მედია არხების შექმნა და მართვა;

  წერა სოციალური მედიისთვის, სხვადასხვა სოციალური არხის საშუალებით;

  ინფორმაციის ეფექტური გავრცელება;

  კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები და მისი გამოყენების ეფექტური გზები;

  ვიზუალური მასალის შექმნა სოციალური მედია არხებისთვის,სხვადა სხვა ხელსაწყოებით;

  რეკლამა სოციალურ ქსელებში;

  გუგლის სერვისებთან მუშაობა;

  Google Ads მუშაობის პრინციპები;

  კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება;

  კამპანიის ანალიზი და მიზნების თანმიმდევრული გაწერა.
  ნახე სასწავლო პროცესი ჩვენთნ

  მათემატიკური ლოგიკა

  მათემატიკური აზროვნება უკვე საუკუნეებია უდიდეს როლს თამაშობს კაცობრიობის პროგრესში.

  კურსის ძირითადი მიზნებია:

  მოსწავლეების აზროვნების უნარის განვითარება;

  დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის, შეხედულებათა დასაბუთების  მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება;

  მათემატიკის, როგორც სამყაროს აღწერისა და მეცნიერების უნივერსალური ენის ათვისება;

  მათემატიკის,როგორც ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილის

  გაცნობიერება;

  სწავლისშემდგომი ეტაპისათვის მომზადება.

  ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად საჭირო ცოდნისგადაცემა და ამ

  ცოდნის გამოყენების უნარის განვითარება.

  ინგლისური ენა

  ენა, რომელიც გაახლოვებს მსოფლიოსთან და გიხსნის უსაზღვრო შესაძლებლობებს.

  კინგსის აკადემიის  მუშაობის პრიორიტეტული მიზნებია: მოსწავლეს განუვითარდეს შემდეგი უნარები:

  პროდუქტიული უნარები (მოსმენა და ლაპარაკი)

  რეცეპტიული უნარები (წერა და კითხვა)

  ინტერკულტურა (სამიზნე ენის კულტურის თავისებურებების აღქმა-გააზრება)

  სწავლის სწავლა (სასწავლო საქმიანობის დამოუკიდებლად მართვა)

  წელს პირველად გვეყოლება უცხოენოვანი პედაგოგებიც

  ნახე სასწავლო პროცესი ჩვენთან

  მოსწავლეები ეცნობიან უცხო ქვეყნის კულტურას, ტრადიციებს, ავლებენ პარალელებს თავის ქვეყანასა და ინგლისურ ენაზე მოლაპარაკე და სხვა ქვეყნებს შორის. აცნობიერებენ ინგლისური ენის შესწავლის აუცილებლობას, ინგლისურ ენას იყენებენ თავისი ქვეყნის სასარგებლოდ, მაგ. გააცნონ სხვა ქვეყნებს საქართველოს ისტორია, მოვლენები, კულტურა, შეიძინონ მეგობრები.

  რეგისტრაციისთვის და დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: 577044908 ან 

  მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 

  სწავლის საფასურის გადახდა წარმოებს, ანგარიშის ნომერზე: GE71BG0000000160886739