კინგსის აკადემია


2018 წელს, კინგსი საქართველოს ბაზაზე, შეიქმნა სასწავლო აკადემია, რომლის მიზანია, დანერგოს სწავლების ინოვაციური მეთოდები. თანამედროვე მიდგომებისა და მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების გამოყენებით, სკოლის მოსწავლეებს ხელი შეუწყოს საუკეთესო განათლების მიღებაში.
აკადემია აერთიანებს თითოეული მიმართულების წამყვან სპეციალისტებს, რომლებიც უმოკლეს დროში, უმაღლეს შედეგებს აღწევენ მოსწავლეებთან.
თუ ხარ ოლიმპიადის ფინალისტი და დაიმსახურე  დიპლომი ან სერტიფიკატი, შენ გეკუთვნის  დაფინანსება კინგსის აკადემიაში 

I ხარისხი - 240 ლარი
II ხარისხი - 240 ლარი
III ხარისხი - 200 ლარი 
სერტიფიკატი - 160 ლარი

არ დაკარგო ცოდნით მოპოვებული საჩუქარი!
დაფინანსების გააქტიურება შეგიძლია 1 მარტამდე. 

კინგსის აკადემიაში სწავლა შესაძლებელია 4 მიმართულებით:

 პროგრამირება და ალგორითმული აზროვნება ( IV – XII კლასი);

 ციფრული მარკეტინგი მოსწავლეებისთვის (VII-XII კლასი);

 მათემატიკური ლოგიკა (II – VI კლასი);

 ინგლისური ენა (II – VI კლასი)


მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 
 
  •    პროგრამირებისა და ალგორითმული აზროვნების კურსის მიზანია, მოსწავლე-ახალგაზრდებში ანალიტიკური, შემოქმედებითი, კვლევითი, ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღებაზე ორიენტირებული აზროვნების ჩამოყალიბება. აღნიშნულ კურსზე მაღალი შედეგების მიღწევის საფუძველია: სწავლის პროცესის ავტომატიზაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება; ლექტორები - IT ინდუსტრიაში მომუშავე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები; მინიმუმ თეორია - მაქსიმუმ პრაქტიკა; თანამედროვე, ინოვაციური ტექნოლოგიებით აღჭურვილი აუდიტორიები; სწავლის პროცესშივე მონაწილეობის მიღება, როგორც რეგიონულ, ასევე საერთაშორისო ოლიმპიადებში.
 
  •    ციფრული მარკეტინგის მიზანია, მოსწავლეებს გააცნოს ზოგადი ინფორმაცია თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით: დიზაინი, კომუნიკაცია და პროგრამირება. თითოეული მიმართულებით გაეცნობიან თანამედროვე სტანდარტებს და შესაძლებლობებს. მიიღებენ საბაზისო ცოდნას და სურვილის შემთხვევაში შეძლებენ გააგრძელონ მათთვის სასურველი მიმართულებით სწავლა, როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ზედა დონის კურსებზე. კურსის გავლის შედეგად მოსწავლეებს  ეცოდინებათ:  პოპულარული სოციალური მედია არხების შექმნა და მართვა; წერა სოციალური მედიისთვის, სხვადასხვა სოციალური არხის საშუალებით ინფორმაციის ეფექტური გავრცელება;რეკლამა სოციალურ ქსელებში;გუგლის სერვისებთან მუშაობა;Google Adwords;კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება.
 
  •     მათემატიკური ლოგიკის კურსის ძირითადი მიზანია, მოზარდში ანალიტიკური, ლოგიკური, სისტემური და კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავება. ასევე დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის, შეხედულებათა დასაბუთების მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება.უახლესი მეთოდოლოგიით მათემატიკის შესწავლა მოსწავლეს ეხმარება ცხოვრებისეული, პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრაში.კურსის ფარგლებში მოსწავლეები მოემზადებიან სხვადასხვა ოლიმპიადებისათვის, როგორც რეგიონულ ჭრილში, ასევე საერთაშორისო მასშტაბების კონკურსებში საასპარეზოდ.
 
  •     ინგლისური ენის კურსი აგებულია უნიკალური სასწავლო მეთოდების გამოყენებით, რაც მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს გაიუმჯობესონ ინგლისურის ცოდნა - დახვეწონ გრამატიკა და გაიმდიდრონ ლექსიკა, განივითარონ მეტყველების, მოსმენის, კითხვის და წერის უნარები. მოსწავლეები მუდმივად ჩართულები არიან ჯგუფურ შემოქმედებით პროცესებში. გაკვეთილზე შექმნილია სრულად ინგლისურენოვანი გარემო. სწავლის პროცესი სასიამოვნო და საინტერესო ხდება სხვადასხვა ენობრივი თამაშებით, ასევე მრავალფეროვანი დამატებითი მასალის გამოყენებით. ბავშვები ვიდეო და აუდიო მოწყობილობების დახმარებით ეჩვევიან შესაბამისი ინტონაციით გამართულ მეტყველებას, რაც საბოლოო ჯამში მათი სამომავლო კონკურენტული უპირატესობის მიღწევის გარანტიაა.

მოითხოვე ზარი და კინგსის აკადემიის წარმომადგენელი თავად დაგიკავშირდება 
კინგსის აკადემიის პარტნიორია იუჯი სკოლა