ნიმუშები - ლიგა

💥 კინგსის ლიგა ყველაზე წარმატებული მე-2-დან მე-9 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისათვის აპრილის 23-24-25-26 რიცხვებში გაიმართება.

👉 მსურველებმა, აუცილებლად უნდა შეავსონ ფორმა: ფორმის შევსება

ქართული ენა:

მე-2 კლასი , მე-3 კლასიმე-4 კლასიმე-5 კლასიმე-6 კლასი, მე-7 კლასი, მე-8 კლასი,
მე-9 კლასი

ინგლისური ენა:

მე-2 კლასი , მე-3 კლასიმე-4 კლასიმე-5 კლასიმე-6 კლასიმე-7 კლასიმე-8 კლასიმე-9 კლასი

მათემატიკა:

მე-2 კლასი , მე-3 კლასიმე-4 კლასიმე-5 კლასი, მე-6 კლასიმე-7 კლასიმე-8 კლასიმე-9 კლასი

ლიგაზე მოწვეულია გაზაფხულის სეზონის 82 000-დან მხოლოდ 1500 ყველაზე მაღალი შედეგის მქონე მოსწავლე. სულ ვგეგმავთ ლიგის 2000 მოსწავლისათვის ჩატარებას, ამიტომ იჩქარეთ, რათა აუცილებლად მოხვდეთ მათ რიგებში!

ლიგაზე თქვენ შეგიძლიათ მოიპოვოთ:
 🥇 ოქროს
 🥈 ვერცხლის ან
 🥉 ბრინჯაოს მედალი!