კინგსის აკადემიაში სიახლეა!

განათლებაში დანახული ორ ძირითად გამოწვევზე ზრუნვისთვის:

🔴  წიგნიერების დონის ამაღლება 

🔴  კრიტიკული აზროვნების განვითარება

კინგსის აკადემიის გუნდმა გადაწყვიტა, დაიწყოს ონლაინ კურსების ძალიან საინტერესო ერთთვიანი ციკლები.

🚀 მხატვრული ლიტერატურა;

🚀 სახალისო მათემატიკა;

კურსის გეგმების სანახავად დააწკაპუნეთ შესაბამის საგანს!

კურსით დაინტერესების შემთხვევაში, შეავსეთ ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი შეგეხმიანებათ: დამაწკაპუნე

პროექტი, პირველ ეტაპზე, გათვლილია 8-9 და 10-11 წლის მოსწავლეებისთვის.

მხატვრული ლიტერატურის კურსი თვეში 1 წიგნის გარჩევა/განხილვას გულისხმობს:

პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები შეძლებენ, გაეცნონ სხვადასხვა მხატვრული ლიტერატურის რჩეულ წიგნს.  წაიკითხონ და იმსჯელონ მასზე ერთად.  

პირველი თვის წიგნები შემდეგია:

📖 „დიკეგო“ - როალდ დალი

📖 „თევზი ხეზე“ - ლინდა მალალი ჰანთი

რაც შეეხება, სახალისო მათემატიკას - არაფორმალურ გარემოშიც კი იქნება შესაძლებელი ციფრების, რიცხვების და სხვა მათემატიკური ნიშნების შეყვარების. იმდენად რამდენადაც, ანალიტიკური აზროვნება ნიშნავს კრიტიკული აზროვნების უნარის ქონას, მსჯელობა კი ლოგიკური აზროვნების უნარს - მათემატიკის სიყვარული ამ ყველაფრის შესაძლებლობას გვაძლევს. ✅

მათემატიკის 1 თვიანი კურსის ფარგლებში მოსწავლეები 50-მდე ამოცანას ამოხსნიან. წარმოგიდგენთ მათემატიკის სასწავლო პროგრამას:

შეხვედრა

8-9 წლის

10-11 წლის

I

რა არის მათემატიკა?

რა არის მათემატიკა?

II

ძველი საბერძნეთიდან იტალიამდე - მათემატიკა ყველგანაა

შიფრები და კრიპტოგრაფია - შესავალი

III

მათემატიკა დღეს

დირიხლეს პრინციპი - შესავალი

IV

ლოგიკა

ლოგიკა

V

მონაცემების დამუშავება I

მონაცემების დამუშავება I

VI

მონაცემების დამუშავება II

მონაცემების დამუშავება II

VII

ქართული საოლიმპიადე ამოცანები

ქართული საოლიმპიადე ამოცანები

VIII

შევქმნათ საკუთარი ამოცანები

შევქმნათ საკუთარი ამოცანები

IX

შემაჯამებელი შეხვედრა

შემაჯამებელი შეხვედრაერთთვიანი კურსის ღირებულება შეადგენს 65 ლარს;

🔴 კურსები შინაარსობრივად დამოუკიდებელია, ამრიგად, მათში ჩართვა შესაძლებელია როგორც 1 ნებისმიერ თვეს, ასევე უფრო მაღალი ინტენსიობითაც. 1 წიგნი = 1 თვე

🕣 კურსები ჩატარდება საღამოს საათებში;

🔲 კურსის დასრულებისას მიიღებთ კურსის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს!

კურსით დაინტერესების შემთხვევაში, შეავსეთ ფორმა და ჩვენი წარმომადგენელი შეგეხმიანებათ: დამაწკაპუნე