მათემატიკის ოლიმპიადის I ტურის ტესტების ანალიზი

კინგსის მთავარი მიზანი და ერთგვარი გამოწვევაა გააუმჯობესოს განათლების დონე მონაწილეთა საოლიმპიადე შედეგების გაზრდით. 

საოლიმპიადე ტესტები დაყოფილი იყო 4 ძირითად კომპონენტად, რისი დახმარებითაც საშუალება მოგვეცა გაგვეანალიზებინა თუ რომელ კომპონენტში არიან უფრო ძლიერები ესათუის მოსწავლეები და რომელში შედარებით სუსტები. 

გთავაზობთ ოლიმპიადაზე გამოყენებულ ტესტებს კლასების მიხედვით:
 
                                                ზუგდიდი (ტესტის II ვარიანტი):
მე-2 კლასი                              მე-2 კლასი         
მე-3 კლასი                              მე-3 კლასი
მე-4 კლასი                              მე-4 კლასი
მე-5 კლასი                              მე-5 კლასი
მე-6 კლასი                              მე-6 კლასი
მე-7 კლასი                              მე-7 კლასი
მე-8 კლასი                              მე-8 კლასი
მე-9 კლასი                              მე-9 კლასი
მე-10 კლასი                            მე-10 კლასი
მე-11-12 კლასი                       მე-11-12 კლასი

 

საოლიმპიადე შედეგების გაუმჯობესების მიზნით, შევქმენით ტესტების სტატისტიკური ანალიზი, სადაც განვსაზღვრეთ თითოეული საკითხის სირთულის პროცენტულობა. რაც უფრო მაღალია პროცენტული მაჩვენებელი, მით უფრო მეტად გაუჭირდათ ოლიმპიადის მონაწილეებს მითითებული საკითხის დაძლევა.

იხილეთ ამოცანების სირთულის სტატისტიკა, თუ რამდენად რთული იყო მოსწავლეთათვის თითოეული სავარჯიშო და რამდენმა დაძლია ის წარმატებით:

 

   ამოცანების სირთულის ანალიზი
 

ტესტის სტატისტიკური ანალიზის გამოყენებით თითოეული მონაწილისთვის შეიქმნა მასზე ინდივიდუალურად მორგებული ონლაინ მოსამზადებელი მასალა, რომელიც დაეხმარება მათ ფინალურ ტურზე შედეგის გაუმჯობესებაში.


თუ ხარ მათემატიკის ოლიმპიადის მონაწილე, მაშინ ეწვიე შენს პირად პროფილს, შედეგების გვერდიდან დააწექი ღილაკს ,,მოსამზადებელი ტესტი" და მიიღე პერსონალური უკუკავშირი, რათა ფინალურ ტურზე მოხვიდე მომზადებული!

გისურვებთ წარმატებას!