მათემატიკის ოლიმპიადის ტესტების განმარტებები

მათემატიკის ოლიმპიადის ფინალური ტური 2 ივნისს ჩატარდა.

 

იხილეთ ოლიმპიადაზე გამოყენებული ტესტები განმარტებებით:

მე-2 კლასი

ე-3 კლასი

მე-4 კლასი

მე-5 კლასი

მე-6 კლასი

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი  

მე-9 კლასი 

მე-10 კლასი 

მე-11-12 კლასი