სუპერფინალის შედეგები

გამოქვეყნდა სუპერფინალის შედეგები:


ინტელექტი

ქართული ენა

ინგლისური ენა 

მათემატიკა

მათემატიკა II დამატებითი ტურ

აპელაციები მიიღება 27 დეკემბრის 16:00 საათამდე ელ ფოსტაზე: claim@kings.ge