სიახლეები

კინგსის აკადემიის საზაფხულო სკოლაში მიღება დაიწყო
კინგსის ლიგა
ინფორმატიკის ოლიმპიადის ტესტების ნიმუშები
ინფორმატიკის ოლიმპიადა
I ტურის ანალიზი
ფინალური ტურების განრიგი