სიახლეები

ქართული ენის ფინალის ჩატარების დრო და ადგილი
რეგიონული ჩემპიონატის თასების გაცემის თაობაზე
ქართული ენა 30 ოქტომბერი - I ტურის განრიგი
ინგლისური ენის ფინალური ტური - 29 ოქტომბერი
პრიზები - 2022 შემოდგომა
იხილეთ ინგლისური ენის ტესტის ნიმუშები