სიახლეები

მათემატიკის ოლიმპიადის მოსამზადებელი ტესტები
ფინანსური განათლება
ქართული ენისა და ინგლისური ენის პედაგოგები დიპლომებით დაჯილდოვდნენ
ქართული ენის ოლიმპიადის მოსამზადებელი ტესტები
ფინანსური განათლება
ინგლისური ენის ოლიმპიადის შედეგები გაუმჯობესდა!