სიახლეები

გამარჯვებულთა ბანაკი!
ინტელექტის ოლიმპიადა - 22 დეკემბერი!
მათემატიკის ოლიმპიადის I ტურის სტატისტიკური ანალიზი
15 დეკემბერი - მათემატიკის ოლიმპიადის ჩატარების განრიგი და ადგილები
პრიზები მათემატიკის ოლიმპიადაზე
გამოქვეყნდა მათემატიკის ოლიმპიადის I ტურის ტესტის ნიმუშები