სიახლეები

აქტიური კინგსელებისთვის!
ცოდნის მარათონი
ელექტრონული დაფა
ცოდნის ინდიკატორი
ვებინარი 14.06.2020
კინგსის ლიგის ტესტების სტრუქტურა